Praktické vzdelávanie našich architektov

napísal

Jarné mesiace sú ideálne na zaradenie väčšieho množstva praktických foriem výučby. Študenti krajinnej a záhradnej architektúry preto využili túto možnosť a zúčastnili sa napríklad workshopu na tému Vytrvalé byliny ako súčasť zelene v urbanizovanom prostredí.

Ďakujeme Ing. Jane Pémovej za úspešné zrealizovanie workshopu, cenné rady, postrehy a odporúčania. Ďakujeme za finančnú podporu projektu ReimaGlne financovaného z Nórskych grantov.

Zrealizovali sme aj ďalší workshop a exkurziu do Arborétum Mlyňany SAV ako zdroj genofondu drevín pre vodozádržné opatrenia v krajine. Ďakujeme vedúcej arboréta Ing. Janke Konôpkovej, PhD. za ústretovosť a umožnenie vstupu do areálu arboréta. Za finančnú podporu ďakujeme projektu ReImaGIne financovaného z Nórskych grantov.

Ísť späť