Praktický kurz hydropedológie - Čierny Balog

napísal

Na konci letného semestra sa už tradične koná kurz hydropedológie.

Kurz nadväzuje na teoretické poznatky z predmetov Hydropedológia a Hydrológia a prináša študentom možnosť prakticky si vyskúšať terénne práce.

Študenti pracovali na stanovovaní hydrofyzikálnych charakteristík pôdy, meraní infiltračnej schopnosti pôdy, meraní prietoku vodného toku či určovaní vlhkosti pôdy viacerými metódami.

Súčasťou kurzu sú aj odborné exkurzie. Tentokrát to boli exkurzie v lesníckom skanzene Vydrovo a na golfovom ihrisku Tri Duby.

Ing. Andrej Tárník, PhD.

Ísť späť