Prečo a ako zbierať kuchynský odpad z domácností

napísal

Autor: Ing. Anna Báreková, PhD.

Výberová prednáška

Prednášajúci: Martina Gaislová, JRK Slovensko s.r.o.

30.04.2021 o 10:30 hod.

Dostupné online (MS Teams)

V súčasnosti sa samosprávy na Slovensku intenzívne venujú riešeniu triedeného zberu kuchynského odpadu z domácností, aby splnili legislatívne povinnosti novely zákona o odpadoch. Tejto téme, ktorá sa týka nás všetkých, bude venovaná prednáška riaditeľky spoločnosti JRK Slovensko, v ktorej vysvetlí nielen dôvody zavedenia tohto zberu, ale priblíži možnosti jeho realizácie tak, aby spĺňal nie len legislatívne a environmentálne požiadavky, ale bol zároveň aj efektívny.

Ísť späť