Proces projektovania - ako pristupovať k tvorbe projektu

napísal

Autor: Ing. Denisa Halajová, PhD.

Výberová prednáška

- Proces projektovania - ako pristupovať k tvorbe projektu

- Ing. Štefan Lančarič, PhD.

- 26. 10. 2017

- TD - 02, Tulipánová 7

- výberová prednáška v rámci predmetu Základy projektovania pre krajinnú architektúru

Ísť späť