OsKAr 1/2022 - Profesor Pavol Vreštiak po rokoch na Ústave krajinnej architektúry v Nitre

napísal

Dnes sme na ÚKA privítali významnú osobnosť slovenskej krajinnej architektúry - prof. Ing. Pavla Vreštiaka, CSc. (1942, Hriňová), ktorý stál pri zrode Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre a Katedry záhradnej a krajinnej tvorby (predchodca dnešného ÚKA) v roku 1995.

Pavol Vreštiak študoval v Malinove a v Lednici na Morave (VŠZ Brno, dnes MENDLU), kde v roku 1965 získal titul inžinier. Po ukončení štúdia a vojenskej služby pôsobil ako sadovnícky projektant v Banskej Bystrici, neskôr ako vedúci záhradníctva Okresných komunálnych služieb v Martine a ako odborný pracovník na Biologickom pracovisku UK Bratislava v Turčianskej Štiavničke. Takmer dve desaťročia pôsobil na Ústave dendrobiológie SAV v Arboréte Mlyňany (1973-1992). V roku 1980 sa stal kandidátom lesnícko-poľnohospodárskych vied vo Zvolene (VŠLD, dnes TUZVO).

Na SPU v Nitre prišiel v roku 1992, kde na vtedajšej Agronomickej fakulte pôsobil ako vedúci Katedry záhradníctva a agrometeorológie. V roku 1993 získal titul docent pre špeciálnu rastlinnú produkciu. Na FZKI pôsobil ako prodekan pre rozvoj fakulty (1995-2001), ako vedúci Katedry záhradnej a krajinnej tvorby (1995-1998) a Katedry záhradnej a krajinnej architektúry (1998-1999). V roku 1998 sa stal prvým slovenským profesorom pre odbor záhradno–architektonická tvorba.

Neskôr pôsobil ako riaditeľ Arboréta Mlyňany SAV (2001-2002) a naďalej sa venoval pedagogickej činnosti v Nitre (FZKI SPU) do roku 2009 a v Bratislave (FA STU) (2003-2008). Je čestným členom Spoločnosti pre záhradnú a krajinnú tvorbu (SZKT), autorom 12 monografií a knižných publikácií, 44 pôvodných vedeckých prác a 161 vedeckých príspevkov a odborných prác.

Zdroj informácii obsiahnutých v texte:  Mesto Hriňová

Dnešné stretnutie a rozhovor sa uskutočnili v rámci sérii:

#DeKA: Dejiny krajinnej architektúry © Attila Tóth, 2022

#OsKAr: Osobnosti krajinnej architektúry © Attila Tóth 2022 #70rokovSPU

#KEGA: KEGA003SPU-4/2020 ZEL:IN:KA

doc. Ing. Attila Tóth, PhD.

Ísť späť