Realizácia praktických cvičení z predmetov: TVORBA V SADOVNÍCKOM KVETINÁRSTVE a INTERIÉROVÉ RASTLINY

napísal

Ísť späť