SCHEEROVI SÚČASNÍCI

napísal

SCHEEROVI SÚČASNÍCI
09.11.2022, 13:30, foyer budovy FZKI SPU v Nitre
Tulipánová 7, 949 76 Nitra

Komentovaná prehliadka výstavy skupiny architektov, ktorí prostredníctvom projektu s názvom "Scheerovanie.nr" zbierajú informácie o architektúre a odhaľujú osudy architektonického diania v rámci 50. a 60. rokov v meste Nitra. Výstavou bude hostí sprevádzať Ing. arch. Milan Csanda. Podujatie je jednou z aktivít projektu UNI:ARCH KEGA č. 015SPU-4/2020 a CVTI NITT SK II.

Kontaktná osoba: Ing. Miroslav Čibik, PhD.

Ísť späť