Semináre záverečných prác na Katedre zeleninárstva

napísal

Autor: Ing. Marcel Golian, PhD.

Prezentácia záverečných prác študentov končiacich Ing. štúdium v AR 2020/2021 s témami vedenými pod pedagógmi z Katedry zeleninárstva

Piatok 09.04.2021, 08:00

Touto cestou Vám dávame do pozornosti ZP, ktorý sa uskutoční v online rozhraní. Povinnosť aktívne prezentovať výsledky svojich prác majú študenti dennej formy štúdia, ktorí končia štúdium v tomto ak. roku a záverečnú prácu realizujú na KZ.

Seminár je verejný.

Prezentácia záverečných prác študentov končiacich Bc. štúdium v AR 2020/2021 s témami vedenými pod pedagógmi z Katedry zeleninárstva

Piatok 09.04.2021, 12:30

Touto cestou Vám dávame do pozornosti ZP, ktorý sa uskutoční v online rozhraní. Povinnosť aktívne prezentovať výsledky svojich prác majú študenti dennej formy štúdia, ktorí končia štúdium v tomto ak. roku a záverečnú prácu realizujú na Katedre zeleninárstva.

Seminár je verejný.

Ísť späť