Služby architekta - skúsenosti z praxe

napísal

Autor: Ing. Denisa Halajová, PhD.

Výberová prednáška

- Služby architekta - skúsenosti z praxe

- Ing. Anna Dobrucká

- 23. 11. 2017

- TD-02, Tulipánová 7

- výberová prednáška v rámci predmetu Základy projektovania pre krajinnú architektúru

Ísť späť