Socio - priestorové mapovanie verejných priestorov

napísal

Autor: Ing. Mária Bihuňová, PhD.

VÝBEROVÁ PREDNÁŠKA

ON-LINE (Meeting ID: 819 0738 8187 Passcode: 295370)

Mesto je viac než iba systémom prírodných a človekom vytvorených prvkov. Je živým organizmom v neustálom procese sebarealizácie. Je zhmotnením nespočetných vzťahov, ktoré ako vlákna tkajú materiálnu látku mesta. Verejné priestory, s ich intenzitou interakcií, sú najvýznamnejšími príkladmi tejto heterogénnej materiality mestského priestoru. Samotná definícia verejného priestoru je pritom jednou z najkomplikovanejších tém súčasného urbanizmu. V závislosti od regiónu, obdobia, či teoretickej školy, pohľad na verejný priestor sa neustále mení a vyvíja.  Úlohou miest by preto malo byť podnecovanie jeho inkluzívnosti a otvorenosti.

Ing. Milota Sidorová, PhD. vo svojej prezentácii predstaví projekt mapovania zóny SND.

„Popri využívaní nástrojov na hodnotenie a prevedenie kvalitného verejného priestoru sa však nemôžeme báť vlastnej inovatívnosti a citu pre špecifické potreby mesta. Preto sme sa rozhodli pre podrobný odborný dialóg so základom v dátach, no zároveň aplikujeme anekdotálne príklady z našich mapovaní vo forme fotografií, ako aj citlivé aplikovanie súčasných poznatkov z kritického urbanizmu, ktorý sa venuje špecifickým potrebám žien a znevýhodnených skupín obyvateľov Bratislavy.“

Výberová prednáška je organizovaná s podporou projektu: KEGA 011SPU-4/2019.

Ísť späť