Študentská vedecká konferencia FZKI

napísal

Vedecká konferencia študentov FZKI 2014 s medzinárodnou účasťou, ktorá sa koná v rámci Univerzitného dňa študentskej vedeckej činnosti

Autor: Ing. Andrej Tárník

Súčasťou Nitrianskych univerzitných dní je pravidelne aj Univerzitný deň študentskej vedeckej činnosti. Na našej fakulte sa preto 23. apríla konala Študentská vedecká konferencia FZKI.

Konferenciu slávnostne otvorila doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD., prodekanka pre vedu a výskum. Potešujúca je účasť študentov z viacerých fakúlt zo Slovenska ako aj zahraničia.

Rokovalo sa tradične v troch sekciách Krajinná a záhradná architektúra, Záhradníctvo a Krajinárstvo.

Komisie, zložené z pracovníkov fakulty a odborníkov z iných akademických inštitúcií a praxe, vyhodnotili a ohodnotili najlepšie vedecké príspevky účastníkov.

V odbore Záhradníctvo, v sekcii I. stupňa boli ocenení:
1. miesto: Miroslava Dudová
2. miesto: Jana Vandráková
3. miesto: Lucia Kurčová
 
V odbore Záhradníctvo, v sekcii II. a III. stupňa boli ocenení:
1. miesto: Bc. Eva Henčelová
2. miesto: Ing. Rudolf Ryban
3. miesto: Bc. Miroslav Gombík
 
V odbore Krajinárstvo, v sekcii III. stupňa boli ocenení:
1. miesto: Ing. Andrej Tárník
2. miesto: Ing. Lenka Szomorová
3. miesto: Ing. Jana Domanová
 
V odbore Krajinná a záhradná architektúra, v sekcii II. stupňa boli ocenení:
1. miesto: Bc. Mária Kachútová
2. miesto: Bc. Veronika Bagárová a Bc. Veronika Vaculová
3. miesto: Bc. Lucia Gáborová
 
V odbore Krajinná a záhradná architektúra, v sekcii III. stupňa boli ocenení:
1. miesto: Ing. Attila Tóth
2. miesto: Ing. Lucia Hladíková
3. miesto: Ing. Irena Zamrzlová a Enric Mendizábal Riera

Späť