Študentská vedecká konferencia FZKI

napísal

Vedecká konferencia študentov FZKI 2014 s medzinárodnou účasťou, ktorá sa koná v rámci Univerzitného dňa študentskej vedeckej činnosti

Ísť späť