Súťaž Pre vodu ovládla FZKI

napísal

Autor: Ing. Andrej Tárník, PhD.

Všetky tri prvé ceny totiž získali študenti a absolventi Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre.

Víťazom tohtoročného ročníka sa stal čerstvý absolvent Martin Manina s návrhom hospodárenia so zrážkovými vodami v hlavnom areáli Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Druhé miesto získal Miroslav Čibik a jeho návrh štylizácie mokraďového spoločenstva v obci Trenčianske Biskupice. Zdieľané tretie miesto obsadil projekt protipovodňovej a protieróznej ochrany v obci Veľké Zálužie od Jakuba Pagáča a Alexandry Pagáč Mokrej. Špeciálne ocenenie poroty z dôvodu vysokej kvality, originality a prínosu získala aj naša študentka Andrea Zajacová za projekt Zatraktívnenie rybníka v areáli schátralých Kúpeľov Byšta.

Hlavnou ambíciou súťaže je prepájať mladých ľudí s tými, ktorí hľadajú riešenia konkrétnych problémov s vodou vo svojich mestách a obciach. Samosprávy, združenia či firmy najskôr nominujú konkrétne situácie či problémy, ktoré sa týkajú zadržiavania alebo využitia dažďovej vody, sucha, povodní, odnosu pôdy z polí alebo čistenia vody. Na uvedené situácie následne študenti a mladí odborníci vo veku od 18 do 30 rokov hľadajú riešenia, ktoré porote predstavujú vo forme projektov, uviedla Martina Ragalová z Nadácie Ekopolis, ktorá súťaž organizuje.

Ísť späť