Svetový deň vody – Voda pre mier

napísal

Pozvánka na seminár pri príležitosti

Svetového dňa vody – Voda pre mier

21. 3. 2024
Envirocentrum ÚKI FZKI SPU v Nitre
Hospodárska 7, Nitra

Program:
9:00 – 9:10 Otvorenie

9:10 – 9:55 Moderné spôsoby hospodárenia s dažďovou a odpadovou vodou v mestách. prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD., Ústav krajinného inžinierstva, FZKI SPU v Nitre, prednáška realizovaná v rámci projektu „Environmentálne centrum Klíma-Krajina-Informácie SPU v Nitre“ Viac o projekte na https://zmenaklimy.sk/envirocentrum/

10:00 – 11:30 Problematika povodní, povrchový odtok, dokumentácia a kvantifikácia erózie pomocou kontaktných a bezkontaktných metód, vodohospodárske kultúrne dedičstvo. Predstavenie projektu AdaptaN II. Mgr. Pavla Štěpánková, Ph.D., Mgr. Martin Caletka, Mgr. Radek Bachan, Mgr. Matej Hlavňa, Oddělení hospodaření s vodou, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, prednáška realizovaná v rámci projektu AdaptaN II - Integrované přístupy adaptace krajiny Moravskoslezského kraje na změnu klimatu“. Viac o projekte na http://adaptan2.eu/o-projektu

11:30 - 12:00 Vyhodnotenie fotosúťaže ku dňu vody, aktivita realizovaná v rámci projektu „Environmentálne centrum Klíma-Krajina-Informácie SPU v Nitre“. Viac na https://zmenaklimy.sk/envirocentrum/fotosutaz-svetovy-den-vody-2024/

12:00 - 12:30 Diskusia, ukončenie

Voda pre mier 2024 - program

Moderné spôsoby hospodárenia s dažďovou a odpadovou vodou v mestách

Vyhodnotenie fotosúťaže ku Dňu vody

Ísť späť