Univerzita zelenej infraštruktúry

napísal

Autor: Ing. Martin Pikalík, PhD.

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky a Slovenskou agentúrou životného prostredia pripravila odborný vzdelávací seminár organizovaný na tému Univerzita zelenej infraštruktúry.

Pripravený vzdelávací seminár je určený pre zástupcov samospráv.

Naši odborníci budú predstaviteľov samospráv vzdelávať v nasledovných témach:

- klimatická zeleň v krajine,

- údržba a správa zelene na vidieku,

- problematika vlastníctva a budovania prvkov zelenej infraštruktúry,

- pozemkové úpravy,

- verejné a rekreačné priestory vidieka a i.

Miesta konania seminárov:

18.10.2017 - Nitra
25.10.2017 - Jasná, Nízke Tatry
31.10.2017 - Košice

Ísť späť