Ústav krajinného inžinierstva - Výberová prednáška

napísal

Infraštruktúra a zavedenie množstvového zberu na úrovni samospráv

Martina Gaislová, riaditeľka spoločnosti JRK Slovensko

12.11.2021 o 13,00h

On-line cez MS Teams

Pozývame Vás na výberovú prednášku riaditeľky spoločnosti JRK Slovensko, pani Martiny Gaislovej, o technických riešeniach zberu komunálnych odpadov s využitím moderného motivačného systému, ktorý mestám a obciam umožňuje monitorovať reálne množstvá produkovaného a vyvážaného odpadu z domácností a následne zaviesť spravodlivý systém platenia miestneho poplatku.

Kontaktná osoba (ÚKI): Ing. Anna Báreková, PhD.

Ísť späť