Ústav krajinného inžinierstva - Výberová prednáška

napísal

Aplikácia environmentálnej legislatívy v praxi výrobného podniku

6.12.2021 o 12:30

Ing. Stanislava Dratvová, Danucem Slovensko a.s., environmentálna koordinátorka

On-line cez MS Teams

Kontaktná osoba (ÚKI): Ing. Tatiana Kaletová, PhD.

Ísť späť