Ústav záhradníctva - Výberová prednáška

napísal

Z dejín šľachtenia ruží / Citrusy a ich využitie.

Prednášajúci: doc. Ing. Katarína Miklášová, PhD. / doc. Ing. Oleg Paulen, PhD.

Online v MS Teams.

Výberové prednášky (á 45min)

Výberová prednáška: Z dejím šľachtenia ruží / Citrusy a ich využitie. Prednášajúci: doc. Ing. Miklášová, PhD. / doc. Ing. Paulen, PhD.

Ísť späť