Ústav záhradníctva - Výberová prednáška

napísal

Biologické prípravky v ochrane viniča

Ing. Ján Tancík, PhD., Ecophyta s.r.o. - Prvá rastlinolekárenska služba

11.11.2021 13.30-15.30h.

On-line cez MS Teams

Biologická ochrana viniča. Jedným z najvýznamnejších problémov pri pestovaní viniča hroznorodého je jeho ochrana pred chorobami, pretože odrody viniča hroznorodého sú všeobecne citlivé najmä na hubové choroby. Nevýhodou používania "klasických" ochranných látok je aj ich negatívny účinok na životné prostredie a riziko prítomnosti rezíduí v plodoch a v produktoch z nich vyrobených.

Ing. Ján Tancík, PhD. sa zaoberá ochranou rastlín pričom sa špecializuje na biologickú ochranu. Pôsobil na SPU na Katedre ochrany rastlín (Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov; pôvodne Agronomická fakulta). Je členom Slovenskej rastlinolekárskej služby. Profesionálne sa venuje oblasti ochrany rastlín v Prvej rastlinolekárskej službe s mottom "Dopestujme spoločne zdravé ovocie, zeleninu a okrasnú zeleň výhradne ekologickou cestou".

Kontakt (ÚZ): Ing. Eduard Pintér, PhD.

Obrázok - výberová prednáška

Ísť späť