Vedecká konferencia doktorandov FAPZ, FBP a FZKI SPU v Nitre - 2023

napísal

Na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre sa 9. novembra konala Vedecká konferencia doktorandov s medzinárodnou účasťou. Na konferenciu sa zaregistrovalo 58 účastníkov, okrem slovenských doktorandov aj 11 zahraničných študentov z Českej republiky a Maďarska. Konferenciu spoločne organizovali Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Fakulta biotechnológie a potravinárstva a Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov.

Najlepšie vedecké práce v jednotlivých sekciách získali ocenenie. V sekcii 3: multifunkčné poľnohospodárstvo, životné prostredie, krajinná architektúra a rozvoj vidieka ocenenie získala Melinda MOLNÁROVÁ (ÚKI) za príspevok Long-term effect of biochar application on soil pH.

Ísť späť