Vedecká konferencia doktorandov FAPZ, FBP a FZKI SPU v Nitre

napísal

Autor: Ing. Kristína Candráková, PhD.

Online Vedecká konferencia doktorandov FAPZ, FBP a FZKI SPU v Nitre s medzinárodnou účasťou sa bude konať v stredu 10. novembra 2021 pod záštitou dekanov fakúlt – doc. Ing. Petra Ondrišíka, PhD. (dekan FAPZ), prof. Ing. Norberta Lukáča, PhD. (dekan FBP) a prof. Ing. Dušana Igaza, PhD. (dekan FZKI) pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku.

Cieľom konferencie je prezentácia najnovších poznatkov dosiahnutých v rámci vedecko-výskumných aktivít doktorandov v dennej a externej forme štúdia.

Podrobné  informácie sú zverejnené na stránke konferencie: https://vkd.uniag.sk/home

Ísť späť