Workshop – Arborétum Mlyňany ako zdroj genofondu drevín pre vodozádržné opatrenia v krajine

napísal

19.04.2024 piatok 8:30 – 15:30 Arborétum Mlyňany SAV, Vieska nad Žitavou, odchod autobusu od cesty pri ŠD A. Bernoláka, o 8:30 h V prípade daždivého počasia sa workshop preloží na iný termín!

doc. Ing. Katarína Miklášová, PhD.
doc. Ing. Ján Kollár, PhD.

Workshop spojený s exkurziou a diskusiou v areáli parku Arboréta Mlyňany SAV vo Vieske nad Žitavou. Zbierky genofondu Arboréta Mlyňany SAV disponujú širokým sortimentom listnatých opadavých, ihličnatých a najmä vždyzelených druhov drevín, využiteľných v rámci ozeleňovania miest a krajiny. Plochy sú rozčlenené podľa geografických celkov podľa pôvodného areálu rozšírenia introdukovaných drevín. Témou workshopu budú najmä druhy uplatniteľné v rámci vodozádržných opatrení v krajine. V arboréte je niekoľko vodných plôch, kde sú uplatnené vlhkomilné druhy drevín.

Workshop – Arborétum Mlyňany ako zdroj genofondu drevín pre vodozádržné opatrenia v krajine

Ísť späť