Acta horticulturae et regiotecturae - vedecký časopis pre záhradníctvo, krajinné inžinierstvo a záhradnú architektúru.

Vedecký časopis pre záhradníctvo, krajinné inžinierstvo a záhradnú architektúru.

Acta horticulturae et regiotecturae

Acta horticulturae et regiotecturae 2003 - 2013