Kalendár udalostí 03.03.2022

štvrtok, 03.03.2022

Výberová prednáška

Dr.h.c. prof. Ing. Ján Supuka, DrSc., emeritný profesor FZKI

3.3.2022, 11:00 - 12:30

on line

Organizuje Ing. Mária Bihuňová, PhD., ÚKA FZKI