Kalendár udalostí 15.03.2022

utorok, 15.03.2022

Výberová prednáška

Doc. Dr. Ing. Alena Salašová, ZF MENDELU

15.3.2022, 16:30 - 18:30

on line cez aplikáciu MS Teams, organizuje Ing. Mária Bihuňová, ÚKA FZKI

Vizuálne hodnotenie krajiny je v súčasnosti neoddeliteľnou súčasťou posudzovania stavu krajiny, prostriedkom k identifikácii jej kultúrnych, civilizačných a estetických hodnôt. Krajina je taká, ako je vnímaná ľuďmi a je nedielnou súčasťou identity človeka.