Kalendár udalostí 16.03.2022

streda, 16.03.2022

Výberová prednáška

Ing Anna Dobrucká, PhD., autorizovaná krajinná architektka

16.3.2022, 9:000 - 11:00

on line prostredníctvom aplikácie MS Teams, organizuje Ing. Mária Bihuňová, PhD. ÚKA FZKI

Historické krajinné štruktúry predstavujú prírodné a kultúrne dedičstvo na jednej strane a na strane druhej potenciál pre adaptačné a mitigačné opatrenia na klimatickú krízu. HKŠ z krajiny rýchlo miznú.  Ich ochrana a využitie v adaptačných stratégiách miest, obcí aj regiónov je nevyhnutná, ak chceme naplniť záväzky Pražského dohovoru.