Kalendár udalostí 22.03.2022

utorok, 22.03.2022

Výberová prednáška

Ing Martina Verešová, PhD., SPU v Nitre

22.3.2022, 16:30 - 18:30

on line cez aplikáciu MS Teams, organizuje Ing. Mária Bihuňová, PhD., ÚKA FZKI

Výberová prednáška je organizovaná s podporou projektu KEGA 014SPU-4/2022