Kalendár udalostí 29.03.2022

utorok, 29.03.2022

29.3.2022, 9.30 hod - 16.00 hod,

Agrovinol Vinodol - Fiero wine Kmeťovo - Via Jur/vinohrady Farná

ÚZ FZKI

Doc. Ing. Štefan Ailer, PhD.

Určené pre: FZKI B-ZBC den [roč 2] & FBP B-VINB den [roč 3]