Kalendár udalostí 07.04.2022

štvrtok, 07.04.2022

štvrtok 7. apríla 2022, čas: 14:00
forma: online
- povinnosť aktívne prezentovať majú: 3 ZBc. (denná forma)
- povinnosť pasívne sa zúčastniť sa majú: 2 ZBc (denná) a 3 ZBc (externá)
- link: MS Teams