Kalendár udalostí 10.10.2022

pondelok, 10.10.2022

Urban design - a new point view for city: urban farms, pocket parks etc

Dr. inž. Beata Fornal Pieniak

Pondelok 10.10. 2022, 9:00 - 11:00

TD-01, Tulipánová 7

Dr. inž. Beata Fornal Pieniak pôsobí na Katedre ochrany životného prostredia a dendrológie, Univerzity prírodných vied vo Varšave. V rámci prednášky predstaví princípy tvorby verejných plôch v mestách a súčasné prístupy a trendy.