Kalendár udalostí 12.10.2022

streda, 12.10.2022

Krajina severozápadu USA očami krajinného architekta

Ing. Eva Wernerová, SKA

Streda 12.10. 2022, 9:00 - 11:00

TD-01, Tulipánová 7

Ing. Eva Wernerová je autorizovaná krajinná architektka Slovenskej komory architektov. V rámci svojej prednášky priblíži postrehy z pracovnej cesty v USA; to, ako vnímala rôzne mierky priestorov, ich funkčnosť a estetiku. Priblíži aj rekreačnú a informačnú infraštruktúre chránených území - národných parkov.