Kalendár udalostí 21.02.2023

utorok, 21.02.2023

Odpadové vody z urbanizovaných území a ochrana vôd.

doc. Ing. Marek Sokáč, PhD. - SAV Bratislava, Ústav hydrológie. Prednášajúci sa špecializuje na témy: hydrológia urbanizovaných území, kvalita vody, odvodnenie miest, vodohospodárske inžinierstvo.

21.2.2023 (utorok) o 13:30

Prednáška sa uskutoční hybridne.

Prezenčne: ZM-01, Hospodárska 7, 949 76 Nitra

Online

Prednáška bude v rámci predmetov: 1.Odvádzanie a čistenie odpadových vôd; 2.Vodovody a kanalizácie na vidieku.