Kalendár udalostí 16.05.2024

štvrtok, 16.05.2024

Prednášajúci: doc. Ing. Ján Čimo, PhD.

Dátum a čas: 16. 05. 2024, od 9.00 hod.

Miesto: Environmentálne centrum SPU, Hospodárska 7

Výberová prednáška bude zameraná na zmenu klímy, zmeny extrémov počasia a ich vplyv na poľnohospodárstvo v súčasnosti a budúcnosti.

Prednáška je relevantná k študijnému odboru poľnohospodárstvo a krajinárstvo.

Ing. Tatiana Kaletová, PhD.

PDF - Klimatická zmena, extrémita počasia a jej vplyv na poľnohospodárstvo