Kalendár udalostí Máj 2021

štvrtok, 13.05.2021

ŠP Záhradníctvo
ŠP Krajinné inžinierstvo
ŠP Pozemkové úpravy a informačné systémy v poľnohospodárstve