Kalendár udalostí Apríl 2022

štvrtok, 07.04.2022

štvrtok 7. apríla 2022, čas: 14:00
forma: online
- povinnosť aktívne prezentovať majú: 3 ZBc. (denná forma)
- povinnosť pasívne sa zúčastniť sa majú: 2 ZBc (denná) a 3 ZBc (externá)
- link: MS Teams

piatok, 08.04.2022
pondelok, 11.04.2022

štvrtok 11. apríla 2022, čas: 8:30 (denná) a 14:00 (denná + denná komb.)
forma: online
- povinnosť aktívne prezentovať majú: 2 ZHI (denná a denná kombinovaná forma)
- povinnosť pasívne sa zúčastniť sa majú: 1 ZHI (denná aj denná kombinovaná forma)
- link: MS Teams

štvrtok, 14.04.2022
štvrtok, 21.04.2022
piatok, 22.04.2022

pre: poslucháči FZKI, denní, denní kombinovaní

22. 04. 2022, 08:00 od teplárne SPU

Holice pri Dunajskej (okr. Dunajská Streda)

Ústav záhradníctva, FZKI, Miroslav Šlosár, doc. Ing., PhD,

Exkurzia pre poslucháčov predmetu Špeciálne zeleninárstvo zameraná na hydroponické pestovanie listovej zeleniny (firma My Fresh Farm s.r.o., Holice)

utorok, 26.04.2022

Výberová prednáška

Ing. Peter Hoťka, PhD., Ústav ekológie lesa, Arborétum Mlyňany SAV, vedúci oddelenia genofondu a špeciálnych zbierok

26.04.2022 9:30 - 11:00

Ústav krajinnej architektúry, FZKI, Tulipánová 7, Nitra, prednášková miestnosť TD-01, doc. Ing. Ján Kollár, PhD.

Európske ale aj cudzokrajné dreviny vo folklóre, legendách a poverách ľudí v staroveku a stredoveku. Zmienky o nich v starovekých spisoch Indie, Perzie, v Biblii, Koráne a ďalších. Pôvod pomenovania drevín, ich spojenie s pôsobením božstiev alebo ich zasvätenie božstvám a kresťanským svätcom alebo panovníkom. Dreviny v živote Keltov (Druidov), Slovanov a Germánov, vrátane škandinávskych národov.

Výberová prednáška

Prof Malgorzata Milecka

University of Life Sciences in Lublin, Poland

26.4.2022, 16:30 - 17:30

TD01 Tulipánova 7

streda, 27.04.2022

piatok, 29.04.2022

pre: poslucháči FZKI, denní, denní kombinovaní

29. 04. 2022, 07:30 od teplárne SPU

Marcelová (okr. Komárno)

Ústav záhradníctva, FZKI, Miroslav Šlosár, doc. Ing., PhD,

Exkurzia pre poslucháčov predmetu Špeciálne zeleninárstvo zameraná na hydroponické pestovanie uhoriek (firma VITA - ZEL & company, spol. s r.o., Marcelová)

Výberová prednáška

Ing. Štefan Králik

Zástupca OZ Komunita kompostuje

29.4.2022 o 10,00 h.

miestnosť ZP na Ústave krajinného inžinierstva FZKI, Hospodárska 7, Nitra

OZ "Komunita kompostuje" podporuje rozvoj komunitného kompostovania, ako ekologického, efektívneho a ekonomicky výhodného spôsobu zhodnotenia bioodpadu. Zabezpečuje praktickú realizáciu a ukážky komunitného kompostovania pre záujemcov a s tým súvisiacu osvetu zapojeným domácnostiam. Zástupca OZ, Ing. Štefan Králik, sa s nami podelí o skúsenosti so zavádzaním komunitného kompostovania v Nitre.