Odborná exkurzia: v rámci predmetu Ateliér plánovania a tvorby zelenej infraštruktúry

Odborná exkurzia v rámci predmetu Ateliér plánovania a tvorby zelenej infraštruktúry

pre študentov predmetu, odporučené pre ABc a KZA

14.10.2022, od 7:30 - 17:00

projekty krajinnej architektúry - Bratislava

Ústav krajinnej architektúry FZKI SPU v Nitre.

V prípade záujmu, kontaktujte doc. Ing. arch Robertu Štěpánkovú, PhD. (roberta.stepankova@uniag.sk) alebo Ing. M. Bihuňovú PhD. (maria.bihunova@uniag.sk)

Ísť späť