Výberová prednáška: Antioxidant properties of extracts from selected species of herbs prepared by various methods

Prednášajúci: dr. Eng. Joanna Gil, University of Agriculture in Krakow, Faculty of Biotechnology and Horticulture, Department of Horticulturae

Dátum a čas: 28. 9. 2023, 13.30 h

Miesto: SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, Ústav záhradníctva FZKI, BZ-12

Výberová prednáška zameraná na antioxidačnú aktivitu vybraných druhov rastlín a metódy jej hodnotenia. Prednáška je prioritne určená pre študentov predmetu Bioaktívne látky v záhradníckych produktoch.

Ísť späť