Výberová prednáška: The current situation in the vegetable cultivation in Poland. Chemical composition and antioxidant activity of various parts of garlic depending on the method of their processing.

dr hab. Elżbieta Jędrszczyk

The current situation in the vegetable cultivation in Poland. Chemical composition and antioxidant activity of various parts of garlic depending on the method of their processing.

University of Agriculture in Krakow / Faculty of Biotechnology and Horticulture/ Department of Horticulturae

Dátum a čas: 19. 9. 2023, 11.00 h

Miesto: SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, Ústav záhradníctva FZKI, BZ-11

Výberová prednáška zameraná na aktuálnu situáciu pestovania zelenín v Poľsku s dôrazom na problematiku produkcie cesnaku.

Ísť späť