Kolégium dekana

Kolégium dekana FZKI SPU, Tulipánová 7, 949 76 Nitra, Slovakia
dekfzki@uniag.sk | tel.: +421 (37) 641 5410 | fax: +421 (37) 641 5444

 

Dekan:
prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
email: dusan.igaz@uniag.sk
ÚKI
Členovia:
doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD.
email: alena.andrejiova@uniag.sk
ÚZ, vedúca ústavu

Ing. Jana Černá, PhD.
email: jana.cerna@uniag.sk
ÚKA, OZ FZKI

doc. Ing. Ján Horák, PhD.
email: jan.horak@uniag.sk
ÚKI, prodekan

prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
email:  miroslava.kacaniova@uniag.sk
ÚZ, prodekanka

doc. Ing. Ivana Mezeyová, PhD.
email: ivana.mezeyova@uniag.sk
ÚZ, predsedníčka AS FZKI

Ing. Miloslav Mucha
email: miloslav.mucha@uniag.sk
DekFZKI, CIKT FZKI

Ing. Petra Pipíšková
email: xpipiskovap@uniag.sk
Študentská rada

Mgr. Viera Režová
email: viera.rezova@uniag.sk
DekFZKI, tajomníčka

doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.
email: roberta.stepankova@.uniag.sk
ÚKA, prodekanka

Ing. Andrej Tárník, PhD.
email: andrej.tarnik@uniag.sk
ÚKI, prodekan

doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
email: lucia.tatosova@uniag.sk
ÚKI, vedúca ústavu

doc. Ing. Attila Tóth, PhD.
email: attila.toth@uniag.sk
ÚKA, vedúci ústavu
 

Zápisnice z rokovaní KD FZKI

Zápisnice z rokovaní KD FZKI

Informácie pre členov KD FZKI

Informácie (komunikácia, videohovory, úložisko) - dostupné pre členov KD FZKI (po prihlásení).