Koordinátor ECTS

 • prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. (ÚZ) ‐ prodekanka pre zahraničné vzťahy a vzťahy s verejnosťou

Pedagogická komisia FZKI

 • doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD. (ÚKA) ‐ predsedníčka
 • Ing. Miroslav Čibik, PhD. (ÚKA) – člen rozvrhovej komisie SPU, študijný poradca pre ABc-14, ARI, BTI
 • Ing. Marcel Raček, PhD. (ÚKA)
 • Ing. Tatiana Kaletová, PhD. (ÚKI) – členka rozvrhovej komisie SPU
 • Ing. Andrej Tárník, PhD. (ÚKI) – študijný poradca pre KBc, KII, PUISP
 • Ing. Marcel Golian, PhD. (ÚZ) – študijný poradca pre ZBc, ZHI
 • Ing. Eduard Pintér, PhD. (ÚZ)

Edičná komisia FZKI

 • doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD. (ÚKA) - predsedníčka
 • doc. Ing. Gabriel Kuczman, PhD. (ÚKA)
 • Ing. Karol Šinka, PhD. (ÚKI)
 • doc. Ing. Miroslav Šlosár, PhD. (ÚZ)

Komisia pre vedu a výskum FZKI

 • doc. Ing. Ján Horák, PhD. (ÚKI) - predseda
 • doc. Ing. Ján Kollár, PhD. (ÚKA)
 • Ing. Ladislav Bakay, PhD., (ÚKA)
 • prof. Ing. Zlatica Muchová, PhD. (ÚKI)
 • doc. Ing. Elena Aydin, PhD. (ÚKI)
 • doc. Ing. Miroslav Šlosár, PhD. (ÚZ)
 • prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. (ÚZ)

Komisia pre zahraničné vzťahy FZKI

 • prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. (ÚZ) - predsedníčka
 • Ing. Ladislav Bakay, PhD. (ÚKA)
 • doc. Ing. Elena Aydin, PhD. (ÚKI)
 • doc. Ing. Ivana Mezeyová, PhD. (ÚZ)

Komisia pre rozvoj IKT FZKI

 • Ing. Miloslav Mucha ‐ predseda
 • Roma Ludva (ÚKA)
 • Ing. Ľubomír Konc, PhD. (ÚKI)
 • doc. Ing. Ľuboš Moravčík (ÚKA)
 • doc. Ing. Ján Horák, PhD. (ÚKI)
 • Ing. Ján Farkaš (ÚZ)

Fakultná rada kvality pre zabezpečenie kvality vzdelávania na FZKI

Pracovala v uvedenom zložení do termínu menovania Programových komisií v roku 2021.

Predseda:

 • doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.

Členovia:

 • prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
 • prof. Ing. Ľubica Feriancová, PhD.
 • prof. RNDr. Alžbeta Hegedϋsová, PhD.
 • prof. Ing. Viera Paganová, PhD.
 • doc. Ing. Ján Horák, PhD.
 • doc. Ing. Oleg Paulen, PhD.
 • prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
 • doc. Ing. Lenka Lackoóvá, PhD.
 • Ing. Andrej Tárník, PhD.
 • Ing. Miroslav Číbik

Externý člen:

 • RNDr. Daniel Helfer

Disciplinárna komisia FZKI

 • doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD., predseda
 • prof. RNDr. Alžbeta Hegedüsová, PhD., člen
 • Ing. Andrej Tárník, PhD., člen
 • Ing. Richard Hanzlík, člen, III. stupeň štúdia
 • Bc. Dajana Kazíková, člen, II. stupeň štúdia
 • Maroš Gergeľ, člen, I. stupeň štúdia

Disciplinárna komisia FZKI SPU v Nitre pracovala v uvedenom zložení do 28. septembra 2022.

Porušenie etických zásad študentov SPU prerokováva disciplinárna komisia SPU v súlade s Disciplinárnym poriadkom SPU v Nitre a Rokovacím poriadkom Disciplinárnej komisie SPU v Nitre.