Kontakt:


Ing. Mária Bihuňová, PhD.
Prodekanka pre zahraničné vzťahy a vzťahy s verejnosťou
email: maria.bihunova@uniag.sk
tel.: +421 (37) 641 5425