Kontakt:


doc. Ing. Ján Horák, PhD.
Prodekan pre vedu a výskum
email: jan.horak@uniag.sk
tel.: +421 (37) 641 5244

 

 

Zoznam časopisov WoS, SCOPUS

Zoznam_casopisov_FZKI.xlsx (84.8 KiB)

Plán podujatí na rok 2020

plan-podujati-na-FZKI-2020.pdf (636.5 KiB)

Plán podujatí na rok 2019

plan-podujati-na-FZKI-2019.pdf (408.5 KiB)

Plán podujatí na rok 2017

plan-podujati-na-FZKI-2017.pdf (435.7 KiB)

Plán podujatí na rok 2016

plan-podujati-na FZKI-2016.pdf (331.3 KiB)