Kurz environmentálneho manažmentu

Termín konania: zimný a letný semester

Teoretická časť:
1. Výklad a spôsob auditovania požiadaviek normy ISO 14001:2015 na systém environmentálneho manažérstva
2. Postupy a zásady výkonu auditov podľa normy ISO 19011:2011

Praktická časť: exkurzia s odborným výkladom vo vybraných organizáciách

Počet kreditov: 2