Kurz hydropedológie

Termín konania: letný semester

Praktická časť: praktické merania základných hydropedologických a hydrologických charakteristík

Počet kreditov: 3