Kurz intenzívneho pestovania zeleniny

Termín konania: február - apríl

Praktická časť: Nové progresívne spôsoby pestovania zeleniny. Absolvent dokáže aplikovať získané praktické zručnosti v praxi.

Počet kreditov: 2