Kurz monitoringu zložiek ŽP

Termín konania: letný semester

Praktická časť: práca s hydrologickým modelom, monitoring a hodnotenie kvality vody, analýza produkcie odpadov s cieľom prepojiť proces zberu údajov a ich následného vyhodnotenia podľa platných noriem

Počet kreditov: 3