Kurz záhradno krajinného dizajnu

Termín konania: máj/september

Teoretická časť: Prednášky z oblasti vidieckej krajiny, výberové prednášky v rámci týždenného kurzu spojené s návštevami zrealizovaných verejných priestorov na vidieku - obce Maňa a Rybník. Predstavenie zrealizovaných diel od projektov až po realizáciu verejných priestorov. Prednášky spojené s terénnou obhliadkou zrealizovaných diel, s výkladom autora projektu a starostu obce.

Praktická časť: Konkrétne riešenia verejných priestorov v obciach Branovo a Dvory nad Žitavou. Vybrané priestory sa konzultovali so starostami a zastupiteľmi riešených obcí. Starostka obce Branovo – Ing. A.Šulíková a starosta obce Dvory nad Žitavou – Ing. B. Becík, PhD., predniesli vstupné informácie o obci. Druhý až štvrtý deň kurzu bol venovaný samotnej umeleckej tvorbe, s dôrazom na vegetačné prvky vo vybraných verejných priestoroch. Architektonická tvorba bola podložená terénnym prieskumom vo vybraných priestorov. Výsledkom týždenného kurzu záhradno-krajinného dizajnu bola originálna umelecká tvorba študentov pretavená do konkrétnych návrhových riešení. Cieľom bolo vytvoriť zelenú dedinu v duchu jej humanizácie, príťažlivý domov spokojných ľudí.

Počet kreditov: 2