Kontakt:


prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
Prodekanka pre zahraničné vzťahy a vzťahy s verejnosťou
email:  miroslava.kacaniova@uniag.sk
tel.: +421 (37) 641 4715