Fakultná organizácia UO OZ PŠaV pri FZKI SPU v Nitre a úsekoví dôverníci 2022 – 2024 s účinnosťou od 1. 9. 2022

 • Ing. Jana Černá, PhD.,
  • predsedníčka FO OZ PŠaV pri FZKI, Kultúrna komisia, Rekreačná komisia, Mzdová a legislatívna komisia, Komisia pre občianske záležitosti
  • Ústav krajinnej architektúry, kl. 5431
  • jana.cerna@uniag.sk
 • Viera Tökölyová,
  • podpredsedníčka FO OZ PŠaV pri FZKI, Komisia pre prácu s deťmi
  • Dekanát FZKI, kl. 5438
  • viera.tokolyova@uniag.sk
 • Ing. Ľubomír Konc, PhD.,
  • Športová komisia, Komisia BOZP
  • Ústav krajinného inžinierstva, kl. 5213
  • lubomir.konc@uniag.sk
 • Ing. Beáta Novotná, PhD.,
  • Revízna komisia
  • Ústav krajinného inžinierstva, kl. 5230
  • beata.novotna@uniag.sk

Odborové úseky – úsekoví dôverníci

Ústav krajinnej architektúry a Dekanát FZKI

 • Viera Tökölyová, kl. 5438, viera.tokolyova@uniag.sk

Ústav krajinného inžinierstva a Ústav záhradníctva

 • Lívia Pustajová, kl. 5254, livia.pustajova@uniag.sk

Ústav záhradníctva

 • Ing. Ján Farkaš, DiS. art., kl. 4262, jan.farkas@uniag.sk