Dekanské voľno 13. 11. 2013 od 07:00 do 13:00 hod.

Dekanka FZKI SPU v Nitre, Ing. Klaudia Halászová, PhD., udelila voľno na 13. 11. 2013 od 07:00 do 13:00 hod. študentom 1. ročníka dennej formy štúdia všetkých študijných programov pri príležitosti konania štátnej imatrikulácie na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre.

Späť