Kniha "Záhrada pre úžitok"

Krst knihy Záhrada pre úžitok, autorov:

  • Prof. Ing. Ivan Hričovský, DrSc.
  • Prof. Ing. Magdaléna Valšíková, PhD.
  • Doc. Ing. Štefan Hronský, PhD.

sa ukutoční dňa 25. októbra 2013 o 10:00 hod. v Trenčíne na výstavisku Expo Center.

Späť